Sandığa saygı dedikleri kocaman bir yalanmış

Türk Tabipleri Birlği Merkez Konseyi, Prof. Dr. Raşit Tükel'in İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerinde açık farkla en çok oyu almasına karşın Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanmamasına tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi tarafından bugün (6 Nisan 2015) yapılan yazılı açıklamada, bir kez daha "Bizim rektörümüz Raşit Tükel!" denildi. 

 

06.04.2015

BASIN AÇIKLAMASI 

Sandığa Saygı Dedikleri Kocaman Bir Yalanmış

İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçimleri neyi gösterdi?

Bir kere İstanbul Üniversitesi'ni aşan bir biçimde, Türkiye'nin dört bir yanında öğretim üyelerinin ve kamuoyunun açık biçimde Prof. Dr. Raşit Tükel'i desteklemesi insanların özerk, demokratik, bilimsel üniversite hayalini, beklentisini ortaya koydu.

İkincisi öğretim üyeleriyle, öğrencisiyle, idari personeliyle, taşeron işçisiyle tüm üniversitenin akademik ortamın içine sürüklendiği karanlığa “dur” dediğine tanık olduk. Türkiye'nin en büyük Üniversitesi'nin öğretim üyeleri liyakat dışı atamasıyla, güvencesiz çalışma ve sömürü ortamıyla, polislerin kampüslerde kol gezip öğrencilere kan ağlatmasıyla, akademik özerkliğin yok edilmesiyle üniversitelerin perişan edildiğini gördüler. Haklarına, geleceklerine ve üniversitelerine sahip çıktı.

Ama heyhat, her yerde “milli irade” diye her fırsatta bağıranların seçim dedikleri aslında bir formaliteydi, akıllarındakini rektör yapmak için yerine getirilecek bir formalite. Prof. Dr. Raşit Tükel açık farkla en çok oyu almasına rağmen önce YÖK tarafından ikinci sıraya indirildi, arkasından Cumhurbaşkanı önceden belirlenmiş rektörü atadı: Prof. Dr. Mahmut Ak.

İstanbul Üniversitesi'nin öğretim üyelerine, emekçilerine, tüm Türkiye kamuoyuna, Prof. Dr. Raşit Tükel'i destekledikleri ve bu kötü kokan oyunu deşifre ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Bir kez daha sesleniyoruz.

Bizim rektörümüz Raşit Tükel!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi