Atanamayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Türkiye çapında sayıları 250 bini bulan atanamayan sağlık çalışanları adına bir grup, bugün (11.04.2015) Sağlık Bakanlığı önünde kadro talebiyle eylem yaptı. Sağlık Bakanlığı önünde 12 Mart 2015 tarihinde de bir basın açıklaması gerçekleştiren atanamayan sağlık çalışanları, bir kez daha taşeron çalışmaya karşı çıktıklarını, kadro istediklerini ve kadro alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladılar. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, SES Eş Başkanı İbrahim Kara ve Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal atanamayan sağlık çalışanlarına destek verdiler.

Saat 12.00’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde toplanan atanamayan sağlık çalışanlarından oluşan bir grup, buradan Sağlık Bakanlığı önüne yürüyüşe geçti. “Hizmet alımı değil, kadro istiyoruz” yazılı pankart taşıyan atanamayan sağlık çalışanları, “taşeron sağlığa zararlıdır”, “kadro hakkımız, söke söke alırız”, “sağlıkçılar yürüyor, mücadele büyüyor”, “taşerona karşı omuz omuza”, “taşeron zulümdür, yeneceğiz”, “sağlıkta taşeron ölüm demektir”, “sağlık haktır satılamaz” sloganları attı.

Bakanlık önünde yapılan basın açıklamasını Atanamayan Sağlıkçılar Platformu Sözcüsü Aras Altıntaş okudu. Taşeron sistemine kesinlikle karşı olduklarını belirten Altıntaş, taşeron sistemde tek karlı çıkacak olanların şirket sahipleri olduğunu söyledi. Mayıs ayında yapılacağı söylenen 10 bin 200 kişilik kadrolu alımın koca bir deliğe ufacık bir yama yapmaktan öteye gitmeyeceğini belirten Altıntaş, bu atamanın 250 bin civarında atama bekleyen sağlık çalışanının derdine derman olmayacağını kaydetti. Altıntaş, sağlık çalışanlarını modern kölelik sistemi olan taşerondan kurtarıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

“Sağlık çalışanları sağlık hizmeti alamayacak durumda!”

Yürüyüşe ve basın açıklamasına katılan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının kolayca iş bulamadığını, insanca yaşayacak ücret alamadığını, kendilerine ve ailelerine zaman ayıramadıklarını belirterek, bugün bu açıklamayı yapan gençlerin sağlık alanında söylenen yalanları ortaya koyduğunu kaydetti.

Buradaki sağlık çalışanlarının şu anda hasta olsalar işsiz oldukları için sağlık hizmeti alamayacak durumda olduğunu, GSS borcu olduğunu belirten ilhan, “Böylesine bir kepazelik olamaz. Sağlık çalışanları kendileri sağlık hizmeti alamayacak durumdalar” diye konuştu. “Siz bu gençlere insanca yaşayacak çalışma koşullarını sağlayamayacaksanız neden mezun ettiniz” diye soran İlhan, Sağlık Bakanlığı’nın bu gençlerin tümünü en kısa zamanda kadrolu olarak işe almak zorunda olduğunu, insanca yaşayacak koşulları sağlamak ve insanca yaşayacak bir ücret vermek zorunda olduğunu belirtti. İlhan, tüm sağlık çalışanları olarak hem vatandaşların sağlık hakkı, hem de kendi özlük hakları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık meslek örgütlerinden destek

SES Eş Başkanı İbrahim Kara ve Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal da kısa birer konuşma yaptılar. İbrahim Kara, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği,  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin ortak destek açıklamasını okudu. Uysal da, atanamayan sağlık çalışanlarına desteklerinin süreceğini belirtti. 

Sağlık meslek örgütlerinin ortak açıklaması için...