Soma Davası 15 Nisan'a ertelendi

13 Mayıs 2014'de Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ceza duruşması bugün (13.04.2015) Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Dava 15 Nisan 2015 günü, saat 09.00'a ertelendi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar katılmadı. Tutuklu sanıkların ifadelerinin video konferans yöntemi ile bulundukları cezaevinden alınması kararlaştırıldığından cezaevinde hazırlanan bir odadaki görüntüleri duruşma salonuna yansıtıldı. Duruşmaya gelenlerin yoklaması yapıldıktan sonra, faciada yaşamını yitirenlerin yakınları ve avukatların gösterdiği tepki üzerine, avukatlara sanıkların ifadelerinin video konferansla alınması hususunda söz verildi ve bu süreçte yaşanan tartışmalar sonucunda, mahkeme sanıkların duruşma salonuna getirilmesine karar verdi. Ayrıca, bu olayda sorumluluğu olabileceği düşünülen ve haklarında Çalışma Bakanlığı'nın soruşturma izni vermediği kamu görevlileri ile ilgili olarak Danıştay'ın soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı kaldırması sebebiyle yapılan işlemlerin de idareden sorulmasına karar verildi. Bu işlemlerin yapılması için duruşma 15 Nisan 2015 Çarşamba gününe ertelendi. 

Sanıklar, bilinçli taksirle ve olası kasta ölüme sebep olmaktan dolayı hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar. 

Duruşmaya Türk Tabipleri Birliği'ni temsilen Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök ile Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler katıldılar. Türk Tabipleri Birliği, davaya müdahil olma talebinde bulundu ancak henüz buna ilişkin karar verilmedi.