Dünya Tabipler Birliği'nden 17 Nisan açıklaması

Dünya Tabipler Birliği (World Medical Association - WMA), 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın, ölüm yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. 

Dünya Tabipler Birliği'nin TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın demecine de yer verdiği basın açıklaması şöyle: 

 

17.04.2015

Doktorlara Karşı Giderek Artan Şiddet Tıp Mesleği İçin Alarm Veriyor

Dünya Tabipler Birliği (WMA) bugün yaptığı açıklamada tüm dünyada doktorlara yönelik giderek artan şiddetin daha da kaygı verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 40 ülkeden doktor kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldikleri Oslo’daki Konsey toplantısında dünyanın çeşitli ülkelerindeki şiddet olaylarına ilişkin bir rapor ele alındı.

WMA Başkanı Dr. Xavier Deau: ‘Doktorlara yönelik şiddet hareketlerinin giderek arttığına ilişkin duyumlar alıyoruz; bu olaylar sözel ve fiziksel saldırılardan insan kaçırmaya ve hatta cinayete kadar çeşitli biçimlerde gerçekleşiyor.

‘Herkes güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. Sağlık sisteminin tümünü, bu arada hastaların bakımını da etkileyen bir durum olduğundan doktorlara yönelik şiddet bütünüyle düşüncesiz ve anlamsız bir fiildir.

‘WMA üç yıl önce işyerinde şiddete karşı sıfır tolerans geliştirilmesi yönünde ülkelerin tabip kuruluşlarına bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı günümüzde daha bir ivedilik kazanmıştır.’

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazit İlhan ise şunları söyledi : ‘Bugün, hastanesinde görev başındayken bir hastasının yakını tarafından bıçaklanan Türk operatör Dr. Ersin Aslan’ın trajik ölümünün üçüncü yıldönümü.  Ne yazık ki doktorlara yönelik şiddet dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi o günden bu yana Türkiye’de de artmıştır.  Bugün, tüm sağlık görevlilerine yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için ortaklaşa adımlar atmamız gerekiyor.’