DTB, TTB'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele önerisini benimsedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Oslo’da düzenlenen Dünya Tabipler Birliği (DTB) 200. Konsey toplantısında sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete dikkat çekti. Dr. Ersin Arslan’ın hasta yakınınca öldürülüşünün üçüncü yıldönümüne denk gelen toplantıda TTB, 17 Nisan’ın “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilmesini önerdi. Konsey üyelerince konunun çok önemli olduğu vurgulandı. Bu konuda özel bir gün ilan etmek önerisi de dahil olmak üzere, konunun “Advocacy Working Group” (Savunuculuk Çalışma Grubu-DTB politikalarının pratikte uygulanması için çalışan grup) gündeminde ele alınmasına karar verildi. Böylece sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda toplum ve politikacılar nezdinde farkındalık yaratmak ve şiddetin nedenleri üzerine etkin girişimlerde bulunabilmek üzere pratik öneriler geliştirilmesi DTB gündemine alınmış oldu.

Türk Tabipleri Birliği ayrıca, “Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddetin Önlenmesi” konusunda bütün dünyada bir arada olmaya, birlikte hareket etmeye katkı sunmak amacıyla bir video hazırladı. Türkçe ve İngilizce hazırlanan video DTB adresinden tüm üye ülkelere ve izleyicilerle paylaşıldı.

TTB tarafından hazırlanan video’ya ulaşmak için tıklayınız