Sağlık Bakanlığı aile hekimlerini işsiz bırakmakla tehdit ediyor!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği'nde yaptığı bir değişiklikle nöbete gelmeme ceza puanını dört kat artırmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

 

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimlerini İşsiz Bırakmakla Tehdit Ediyor!

Bilindiği gibi aile sağlığı merkezi hekimi meslektaşlarımız bu yılın başından beri kendilerine dayatılan hafta sonu nöbetlerine karşı büyük bir direnç göstermişler ve Bakanlığın uygulaması pek çok şehirde başarısız olmuştur. Meslektaşlarımızın kararlı tutumu karşısında geçtiğimiz hafta yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle nöbete gelmemenin ceza puanı 5'ten 20'ye yükseltilmiştir.

Açıkça görülmektedir ki Sağlık Bakanlığı nöbet dayatmasını hayata geçirmek için meslektaşlarımızı sözleşme feshiyle ile yani işsiz bırakmakla tehdit etmektedir.
 
Türk Tabipleri Birliği birinci basamaktan üniversiteye, özel hekimlikten kurum hekimliğine, 112 acil hekimliğine her alanda bütün hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her yönden insanca koşullarda çalışması gerekliliğini ilke olarak benimsemiş ve bu gerekliliği bugüne kadar her fırsatta Sağlık Bakanlığı ile paylaşmıştır.
 
Hal böyleyken aile sağlığı merkezlerinde çalışan meslektaşlarımıza hali hazırda yüklenmiş bulunan ve hekimlikle de ilgisi bulunmayan pek çok görev ortadayken çalışma şartlarını ağırlaştıracak ilave görevlerin tarafımızca kabul edilebilmesi mümkün değildir.
 
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meslektaşlarımız doğrudan veya aile hekimliği kolumuz aracılığıyla merkezimizi arayarak tepkimizi ortaya koymamız yönünde görüşlerini ifade etmektedirler.
 
Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla, 28 Nisan Salı günü birinci basamakta örgütlü sendikalar, meslek kuruluşları ve dernekler bir araya gelecek ve Bakanlığın bu dayatmasına karşı hep birlikte neler yapılabileceği değerlendirilecektir. 
 
Türk Tabipleri Birliği olarak aile sağlığı merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın hafta sonu nöbet direnişlerinde yanlarında olduğumuzu ve hukuki katkı da dahil olmak üzere her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha duyururuz. 
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi