Eskişehir'de 'Ata Soyer'le Buluşma'

Eskişehir Tabip Odası, SES ve Ata Soyer Sağlık Politikaları Araştırma Derneği'nce düzenlenen "Ata Soyer'le Buluşma" toplantısı 18 Nisan 2015 Cumartesi günü Eskişehir'de gerçekleştirildi. Saat 14.00'te başlayan toplantı, düzenleyici kurumlar adına yapılan açış konuşmalarının ardından, Dr. Zeki Gül'ün "Toplumsal Barış", Dr. Ali Çerkezoğlu'nun "Gezi ve Sağlığın Siyaseti" ve Dr. Güray Kılıç'ın "Sağlıkta Dönüşen Ne?" başlıklı sunumlarıyla sürdü. 

Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, tabip odası temsilcileri ve hekimlerin yanı sıra Dr. Ata Soyer'in anne ve babası da katıldı. Eskişehir Tabip Odası'nda Dr. Ata Soyer adına düzenlenen toplantı salonunun açılışını Ata Soyer'in anne ve babası Sıdıka ve Mustafa Soyer birlikte yaptılar.