1 Mayıs 1977 ve 1 Mayıs 1996'da katledilenler anıldı

1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977'de ve 1 Mayıs 1996'da katledilen işçiler için anma gerçekleştirdi. 1 Mayıs 1977'de katledilen 35 işçi Kazancı Yokuşu'nda, 1 Mayıs 1996'da katledilen 3 işçi Kadıköy'de düzenlenen etkinliklerle anıldı. 

Kadıköy Belediyesi'ne ait otoparkın girişinde toplanan kitle, ellerinde karanfillerle sloganlar eşliğinde bir süre yürüdü. Saldırının olduğu yerde toplanan grup saygı duruşunda bulundu.

Grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 1996 yılında Kadıköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında ölen Hasan Albayrak, Yalçın Levent ve Dursun Odabaşı'nı anmak üzere toplandıklarını söyledi. Çerkezoğlu, "1 Mayıs tarihi, bu ülkede toplumsal mücadelelerin, sınıf mücadelelerinin de tarihidir. 1 Mayıs'ın devrimci bir tarzda kutlanmasının önüne hiçbir güç geçemeyecek. Kitleselliğimiz, coşkumuz ve şehitlerimizin iradesiyle Taksim'de olacağız" dedi.

Anmaya TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.