Yaşamı savunmak için 16 Mayıs'ta Soma'dayız

DİSK,  KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri, 16 Mayıs’ta Soma’da gerçekleştirilecek büyük miting öncesinde, bugün (07.05.2015) DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde ortak basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TMMOB Genel Sekreteri Mehmet Torun, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

Açıklamayı DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu, geçtiğimiz yıl  13 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en ağır işçi katliamının yaşandığına dikkat çekerek, bu katliamı unutmamak, unutturmamak için bir dizi eylem ve etkinlik düzenlediklerini anımsattı. Çerkezoğlu, “Bu bir katliamdır, kaza değildir diyerek sorumluların hesap vermesini istediğimizi defalarca dile getirdik. Onlar sorumluların hesap vermesi bir yana, gerçek sorumluları yargı önüne bile çıkartmadılar” diye konuştu.

Katliamın sebebinin taşeron sistemi olduğunu, madenlerin özel sektör eliyle değil devlet eli ile işletilmesi gerektiğini defalarca söylediklerini belirten Çerkezoğlu, “Onlar ölmeyen işçileri de işten çıkarttılar. İş cinayetlerin önüne geçmek için örgütlü olmak şart dedik, sendikalaşmanın ve örgütlenmenin önüne yeni engeller çıkarttılar. Sadece AKP Döneminde 15 binin üzerinde arkadaşımızı iş kazalarında kaybettik” dedi.

13 Mayıs’ta tüm Türkiye’de alanlarda olacaklarını da vurgulayan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, herkesi bu eylemlere katılmaya ve kendilerine destek vermeye çağırdı. Çerkezoğlu, 16 Mayıs’ta da, Soma’da “Taşeron yasaklasın”, “İş cinayetlerine karşı yaşam hakkı”, “Açlık ve sefalet düzeni son bulsun” talepleriyle düzenlenecek büyük mitingde tek yürek olacaklarını kaydetti. 

 

İŞ CİNAYETLERİNE, TAŞERON KÖLELİĞİNE, SEFALET ÜCRETİNE KARŞI 

16 MAYIS’TA  SOMA’YA

YAŞAMI SAVUNMAYA

301 can… Paradan başka değer tanımayan patronlar ve siyasi iktidar için sadece bir rakam. Ama onlar 301 baba, kardeş, oğul, arkadaş…

Türkiye’nin en büyük iş cinayetinin üzerinden bir yıl geçti.

“Soma’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye halkı avutanların bir kez daha yalan söylediği ortaya çıktı.

Biz “Sorumlular hesap versin!” dedik. Onlar 301 işçinin ölümünün ardından tek bir kamu görevlisinin soruşturulmasına bile izin vermediler; göstermelik yargılama işçi aileleri için tam bir eziyete dönüştürülürken şirket yöneticileri bu süreçte adeta ödüllendirildi.

Biz “Rödovans sistemi kaldırılmalı, tüm maden işçileri Türkiye Kömür İşletmesi işçisi olmalıdır” dedik. Onlar ölmeyen işçileri işten attılar.

Biz “Soma’da tarımı bitirerek insanları madenlerde kölece çalışmaya mahkum etmeyin” dedik. Onlar mahkemeleri takmadan binlerce zeytin ağaçlarını kestiler.

Biz “İş cinayetlerinin durdurulması için işçiler örgütlü olmalı, sendikal haklar tanınmalı” dedik. Onlar sendikalı olma, sendika seçme özgürlüğünü kullanan işçileri işten attılar.

Biz “Mevcut işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi çöktü, gelin sendikalarla, meslek örgütleriyle bağımsız bir denetim sistemi kuralım” dedik. Onlar her gün 4-5 canımızı alan bu sistemi savunmaya devam ettiler.

Biz “AKP döneminde 15 bin can alan iş cinayetlerinin durdurulması için taşeron köleliği kaldırılmalıdır” dedik. Onlar, haklarını isteyen taşeron işçiye “nankör” dediler. Taşeron işçilerin kadro kazandığı mahkeme kararlarını uygulamadılar. Ülkede 2 milyonun üzerinde taşeron işçi varken, sadece 6 bin işçi için mahkeme kararlarına uymayı seçim vaadi olarak pazarlamaya kalktılar.

Onları tanıyorsunuz. Onlar bu ülkeyi yönetenler kendilerine hanlar, hamamlar, lüks arabalar, yatlar, katlar, saraylar yaptı. Milyonların payına düşen sefalet ücretlerini şimdi seçim kürsülerinden savunuyorlar. Asgari ücret artırılamaz diyorlar.

Onları tanıyorsunuz! Onlar bize sefalet ücreti, taşeron köleliği, iş cinayeti vaat ediyor.

Onlar “bu sizin fıtratınız” diyerek bize yeni Soma’lar, yeni Ermenek’ler vaat ediyor.

Sefalet ücretlerine, taşeron köleliğine, iş cinayetlerine mahkum değiliz!

İşçi düşmanı vaatlere mahkum değiliz!

Yaşamı savunmaya

16 Mayıs’ta Soma’ya!

İŞÇİ DÜŞMANLARINA MAHKUM DEĞİLİZ! 

DİSK - KESK - TMMOB - TTB