Birinci basamak sağlık çalışanlarının eylemi büyüyor

16 Nisan'da Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile cezalar yağdıran Sağlık Bakanlığı'na karşı 28 Nisan'da bir araya gelen Sağlık ve Sosyal  Hizmet  Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Türk Tabipleri Birliği 20-21-22 Mayıs 'ta 3 günlük iş bırakma kararı almıştır.

Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği'nin derhal geri çekilmesi talebi ile yapılacak olan 3 günlük iş bırakma eylemine katılan her sendika, her dernek gücümüze güç katmıştır. Tüm birinci basamak sağlık çalışanlarını aramızda görmek istiyoruz.
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ
 
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
 
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI
 
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
 
GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
 
AKTİF SAĞLIK-SEN SENDİKASI
 
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 
 
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ  
 
SOSYAL HİZMET UZMANLARI  DERNEĞİ
 
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
 
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
 
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ