TTB Merkez Konseyi Başkanı İlhan, Almanya Tabipleri Birliği'nin Genel Kurul toplantısına katıldı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Almanya Tabipleri Birliği’nin davetlisi olarak Birliğin 12-13 Mayıs 2015 tarihlerinde Frankfurt’ta düzenlediği Genel Kurul toplantısına katıldı. Türkiye’nin yanı sıra, toplantıya 30 farklı ülkeden 44 yabancı konuk da katıldı. Konsey, Gezi olayları sırasındaki ve sonrasındaki onurlu duruşları ile ilgili olarak destekleyici görüşlerini ülkemizdeki bütün hekimler adına Dr. Bayazıt İlhan’a iletti.