Memnun musun gerçekten?

Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanında "yalanlar ve gerçekler"i ortaya koyan iki ayrı broşür hazırladı. "Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler" ve "Sağlıklı Bir Seçim İçin, Bir Kere Daha Düşünün: Memnun musun Gerçekten" başlıklı broşürlerde, "sağlıkta reform yapıyoruz" denilerek, sağlık alanının nasıl paralı hale getirildiği anlatılıyor. 

Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler broşürü için...

Memnun musun Gerçekten broşürü için...