TTB ODSH Organizasyonu Kursu 23-24 Mayıs'ta Van'da gerçekleştirildi

TTB Merkez Konseyi, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH) ve TTB Tıp Öğrencileri Kolu'nca (TÖK) düzenlenen Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Organizasyonu Kursu, Van-Hakkari Tabip Odası'nın ev sahipliğinde, 23-24 Mayıs tarihlerinde Van'da yapıldı. 

Kursun açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, kursun eğiticilerinden olan, ancak TOFAŞ işçileri ile birlikte mücadelede olduğu için kursa katılamayan Dr. Bülent Aslanhan'ı selamlayarak konuşmasına başladı. Gökalp, "Bülent Aslanhan'ın şahsında tüm TOFAŞ-Reno ve Metal İşçileri direnişlerini selamlıyoruz" dedi.

TTB olarak sağlıklı bir toplum oluşturma, yine bu amaçla gerekli sağlık hizmetleri organizasyonu ve sunumu için doğru temelde müdahil olma gayreti içinde olduklarını belirten Gökalp, "Bu amaçla birçok alanda olduğu gibi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Organizasyonundaki tecrübelerimizi de sahaya ve hekimlere yansıtmaya çalışıyoruz. Yılların bilgi ve deneyimlerine sahip, bu çalışmaları özümsemiş çok değerli akademisyenlerimiz ve hocalarımızdan oluşan bir eğitici kadromuz var. Bu kadro ile genç hekimlerle buluşmanın sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Son bir yıl içerisinde IŞİD isimli vahşet uygulayan paravan bir örgüt eliyle kan ve zulüm deryasına dönüştürülen bir Ortadoğu izliyoruz. Bu çatışmalı ortamlardan ve sonuçlarının ülkemize yansımasından sonra ODSH Organizasyonu Kursları bir ihtiyaç olarak kendisini bizlere hissettirdi. Bu ihtiyacı bugün karşılamak amacıyla buradayız, birlikteyiz" diye konuştu. 

Ardından ODSH Kolu adına Prof. Dr. Ali Osman Karababa söz aldı. Karababa ODSH kursları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: 

"Kurslarımız ilk olarak 1995 yılında başladı. Bugün geriye dönüp baktığımızda 40'a yakın kurs düzenlediğimizi görüyorum. TTB ODSH Kolu olarak, örgütsel anlamda bu kursun olağandışı durumlarda gönüllü veya zorunlu çalışan tüm hekimlere ve sağlıkçılara beceri kazandırdığını görmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu deneyimleri paylaştığımız ve beceri kazandırdığımız meslektaşlarımız ve sağlıkçıların afetlerde direkt görev aldıklarını görünce toplum sağlığına ne kadar katkı sunduğumuzu da görüyoruz. 99 Depremi, Van Depremi, Bingöl Depremi, Sel Felaketleri, Doğubayazıt Depremi ve en son Şengal-Kobani saldırıları sonrası Şanlıurfa İli-Suruç İlçemizde yaşanan kitlesel ölüm ve göçlerin yaşandığı olağandışı durum ekiplerimizin deneyim kazandığı çalışmalar arasında yer almaktadır."

Son olarak Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu kursun içeriğini, kurstan beklentileri, kursiyerleri ve eğitmenleri tanıttı. İki gün sürecek kursta sunumlar yapacak olan eğitmen kadrosu Yrd. Doç. Dr. Kevser Vatansever, Doç. Dr. Aslı Davas, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Dr. Ulaş Yılmaz ve Dr. Şeyhmus Gökalp'ten oluştu. Kurs sonrası sosyal etkinlik programları gerçekleştirildi.