'TEK SAĞLIK' kavramı İspanya'nın Madrid kentinde gündeme taşındı

Dünya Tabipleri Birliği ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen "TEK SAĞLIK" konulu konferansın açılışında Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Xavier Deau, dünyayı tehdit eden sorunlarla baş edebilmek için tıp ve veteriner hekimliği disiplinlerinin bir arada çalışma gereksinimini vurguladı. Dr. Xavier Deau, insan, hayvan ve ekosistem arasında güçlü ilişkiler olduğunu, bu bağlamda da, çok disiplinli bir yaklaşımın benimsenmesinin bugün her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Dilek Aslan katıldı.

Dr. Deau’nun mesajına ulaşmak için tıklayınız