Mersin'de sağlıkçılar sağlıkta şiddeti yaratan politikalara sırtını döndü!

Mersin Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Aile Hekimleri Derneği ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Mersin Şubeleri, aile hekimlerinin yaptığı üç günlük iş bırakma eylemini değerlendirmek ve Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesi başta olmak üzere, sağlıkta yaşanan şiddete tepki göstermek amacıyla 4 Haziran 2015 tarihinde basın toplantısı düzenlendi.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan'ın yaptığı açış konuşmasının ardından, basın toplantısına katılanlar "sağlıkta yaşanan siddette ve meslektaşlarımızın ölümünde pay sahibi olanlara sırtırımızı dönüyoruz" diyerek, sağlık alanında yaşanan şiddeti protesto ettiler. 

Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Antmen'in ortak basın açıklamasını okumasının ardından, Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gürbüz Şen ve SES Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt da sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik tepkilerini dile getirdiler.

04.06.2015

BASIN AÇIKLAMASI 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM DOKTORLARI ÖLDÜRÜYOR,
YÖNETİCİLER GERÇEĞİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Dr. Kamil FURTUN, sağlıkta dönüşümün kaçıncı kurbanı biliyor musunuz?

Hekimleri halka şikayet etmekte beis görmeyen, gerçekdışı, bilimdışı iddiaları ile adeta linçlere ve katliamlara davet çıkaran yöneticileri tanıyor musunuz?

Dr. Ersin ARSLAN’ı, Dr. Melik ERDEM’i, Prof. Dr. Göksel Kalaycı’yı anımsıyor musunuz?

Unutmak mümkün değil, biz biliyoruz, tanıyoruz ve anımsıyoruz!..

Dr. Kamil FURTUN, sağlıkta dönüşümün ne ilk ve ne de son kurbanı. Sağlığı piyasaya açmaya çalışan, performans sistemiyle çalışan barışını baltalamak isteyen, sağlığı alınır, satılır bir meta haline getirmek için, sağlık çalışanlarını sözleşmeli köle yapmak için, daha kaç hekim ve sağlık çalışanının kurban edilmesi gerekiyor. Yılda 30 binin üzerinde sağlık çalışanı şiddete maruz kaldığı bu gün dört güzel insan, dört bilim insanı, dört hekim sisteme kurban edildi.

Belki de sıra bizlerde. Belki de sağlıkta dönüşüm, yönetenlerin istediği hızda gitmiyor ve daha fazla sayıda hekimin kurban edilmesi gerekiyor. Belki de sıra artık aile hekimlerinde!..

Neden mi böyle düşünüyoruz? Çünkü, hükümetin yeni hedefi şimdi de aile hekimleri. 

Dayattıkları sözleşmelerle, çıkardıkları yeni yönetmeliklerle, arttırdıkları ceza puanları ile aile hekimlerine diz çöktürmeye çalışan, onları sözleşmeli köle haline getirmeye çalışan sağlık yöneticileri, aile hekimlerinin direnişleri karşısında artık kara çalmalara ve gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya ve böylelikle halkın, aile hekimlerine düşman olmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Bunun son örneği 20-21-22 Mayıs’ta tüm Türkiye’de büyük bir başarı göstererek, sözleşmelerinin feshedilmesini göze alarak iş bırakan aile hekimlerinin eylemlerini, gerçek dışı beyanlarla görmezden gelmeye çalışarak basın açıklamasında“eyleme katılanları hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şeyden memnun olmayan bir grup marjinaller” olarak nitelendirilmiş ve eyleme katılan hekim sayısını düşük göstermiştir.

Oysa üç günlük eyleme katılan aile hekimlerinin sayısı çok daha yüksektir. Mesele bilerek ve isteyerek çarpıtılmaktadır. Elimizdeki rakamlara göre; Mersin ilinde Akdeniz’de 16, Toroslar’da 39, Yenişehir’de 10, Mezitli’de 18 olmak üzere Mersin merkezinde hasta bakmayarak, iş bırakma eylemine katılan hekim sayısı 83’dür. Sadece merkezde 83 olan sayı, çevre ilçelerdeki eyleme katılan kişi sayısı da katılırsa 100’ü bulmaktadır. Bu sayıyı düşük göstermek ve eyleme katılan kişileri de marjinal olarak değerlendirmek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının örgütlü gücünü bilerek isteyerek görmezden gelmektir.

Soruşturma açacakları kişi sayısını düşük tutarak belki söylediklerinin doğru olduğunu iddia edecek olan Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne soruyoruz; 3 günlük eylem süresince bakılan hasta sayısını da açıklar mısınız? Bir hafta önce ya da sonraki 3 gün ile kıyasladınız mı? Neden halkı yanıltmaya çalışıyorsunuz?

Bizler aşağıda imzası olan sağlık örgütleri olarak; gerçekleri görmezden gelen, hekimleri halkın gözünde küçük düşürmeye çalışan yöneticileri bu yaklaşımlarından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Yarattıkları politikaların, sağlık çalışanlarının hayatına malolduğunu bildikleri halde, bu tavırlarında devam etmeleri halinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının örgütleri bu yalanları deşifre etmeye, tüm sağlık çalışanları da el ele “herkese sağlık, güvenli gelecek” mücadelesine devam edecektir.


MERSİN TABİP ODASI

MERSİN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

SES MERSİN ŞUBESİ

BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI MERSİN TEMSİLCİLİĞİ