Hastane güvenlik görevlisine şiddet, sağlıkta şiddet sayılmadı!

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde çalışan ve bir hasta yakını tarafından bıçaklanan güvenlik personeli, sağlık çalışanı kabul edilmediği için olay "sağlık çalışanına şiddet" kapsamında değerlendirilmedi ve Beyaz Kod uygulaması kullanılmadı. Güvenlik görevlisi, hastane personeli olarak da kabul edilmediği için hastane hukuki sürece dâhil olmadı. 

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Psikiyatri Derneği, konuyla ilgili ortak basın açıklaması yaparak, taşeron personel uygulamasının sakıncalarına ve sağlıkta artan şiddet olaylarına bir kez daha dikkat çektiler. Açıklamada, sağlıkta taşeron personel uygulaması kaldırılana kadar 'beyaz kod' uygulamasının ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde statüsüne bakılmaksızın tüm sağlık emekçilerini kapsamasının sağlanması istendi. 

25.06.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlıkta Taşeronlaşmaya Son Verilmeli!

Basın ve Kamuoyuna,

10.05.2015 tarihinde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde çalışan güvenlik personeli, psikiyatri uzmanlarından birini bıçaklamaya gelen hasta tarafından bıçaklanmıştır. Olay sonrası sağlık personeli ameliyata alınmış olup hayati tehlikeyi atlatmıştır. Taşeron firma çalışanı olan personel, sağlık çalışanı kabul edilmediği için Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde uygulanan “Beyaz Kod” uygulaması kendisi için kullanılmamış ve olay sağlık çalışanına şiddet kapsamında değerlendirilmemiştir. Çalışan, hastane personeli de kabul edilmediği için hastane de hukuki sürece dâhil olmamıştır.

Taşeron aracılığıyla çalışan, çalışma ortamının risklerini azaltmak, güvenliği sağlamak için çaba gösteren güvenlik personelleri, güvencesiz çalışma koşullarında görevlerini yapamaz hale gelmiştir.

Bu olay sağlık emekçilerinin güvencesiz ortamda, hukuksal açıdan yoksun bırakılmış bir şekilde çalışmaya zorlanmasının sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Çok tehlikeli iş yeri statüsünde olan hastanelerde, iş güvenliği önlemleri kâğıt üzerinde bırakılmaktadır. Taşeron şirketlerin keyfi bildirimleri esas alındığı için birçok işyerinde sağlık hizmeti veren emekçiler sağlık çalışanı olarak tanımlanmamaktadır.

Sağlıkta taşeronlaşma ile birlikte; sağlık çalışanları açlık sınırı altında sendikasız bir şekilde çalıştırılmakta, iş güvencesinden mahrum bırakılmakta, ucuz ve güvencesiz işçilik anlayışı ile sağlık emekçilerinin geleceği, güvenliği ve hastalarımızın sağlığı taşeron şirketlerin üç kuruşluk karı için akıl almaz oyunlarına kurban edilmektedir.

Sağlıkta dönüşüm politikaları, tüm sağlık emekçilerine yönelik şiddeti giderek arttırmaktadır. Son yıllarda hayata geçirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kanun gibi düzenlemeler ile sağlık emekçileri arasında ayrımcılığa olanak tanıyan uygulamalar en kısa sürede ortadan kaldırılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği olarak;

Sağlıkta şiddeti körükleyen politikalardan bir an önce vazgeçilmesini ve meslek örgütlerinin görüşlerini dikkate alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini,

Sağlıkta taşeron personel uygulamasının bir an önce kaldırılmasını,

Sağlıkta taşeron personel uygulaması kaldırılana kadar "Beyaz Kod” uygulamasının ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde statüsüne bakılmaksızın tüm sağlık emekçilerini kapsamasının sağlanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi

TPD Merkez Yönetim Kurulu