Sivas katliamında yaşamını yitirenler çeşitli etkinliklerle anılıyor

Türkiye Barolar Birliği, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Sivas Katliamının 22. Yıldönümünde Yüzleşme” başlıklı panel, 30 Haziran 2015 Salı günü, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Gani Kaplan’ın açış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya da konuşmacı olarak katıldılar. Sivas katliamı sırasında yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan’ın “Beyaz Bir Gemidir Ölüm” şiirini okuyan İlhan, şiirin dizelerine atfen “22 yıl önce can dostlarımız başka bir şehirde öldürüldüler. Onların hesabını sormak, bunun peşini bırakmamak hepimizin önünde bir görev olarak duruyor” diye konuştu.

Sivas katliamı sırasında kentte hekimlik yapan ve sonraki süreçleri de bir hekim olarak yakından izleyen Doç. Dr. Burhanettin Kaya da, “Sivas Katliamı ve Toplumsal Travma” konulu bir sunum yaptı. Kaya, Sivas katliamının hesabı görülmemiş bir toplumsal travma olduğunu belirtti.