'Acil servisler çalışanlar için acilen iyileştirilmelidir'

Ankara Tabip Odası, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sorunlara ilişkin 30 Haziran Salı günü hastane bahçesinde basın açıklaması yaptı. SES, Türk Sağlık-Sen ve DİSK Dev Sağlık-İş’in de destek verdiği açıklamaya hastanede görev yapan çok sayıda hekim katıldı. Hastanede görev yapan hekimler, Bakanlığın iddia ettiği gibi acil servisin tadilat sebebiyle değil, angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin ücretsiz izne çıkması sebebiyle kapandığını ifade ettiler. Her gün iki dahiliye uzmanını ve iki cerrahi uzmanını acil serviste nöbetle görevlendiren hastane yönetimi acil servisi Pazartesi akşamı itibariyle hizmete açtı.

“Acil servisler çalışanlar için acilen iyileştirilmelidir” konulu basın açıklamasını okuyan ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy, “Ücretsiz izin almaya, istifayı düşünmeye mecbur edecek kadar dayanılmaz olan bu koşulları hekimlere dayatmaya ne hakkınız var?” diye sorarak hastane yönetimini eleştirdi. Sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğinin altını çizen Dr. Atasoy yetkililere şöyle seslendi:

“Acil servisler başta olmak üzere, sağlık alanının tamamını tüketen, yapay, nitelikli hizmet ile bağdaşmayan, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan politikalardan bir an önce vazgeçin. Hiç şüpheniz olmasın ki, kişisel yönetici performansınızı yüksek göstermek için meslektaşlarımızı ezen, hayatlarını cehenneme çeviren, angarya çalıştırma dayatmalarınıza boyun eğmeyeceğiz. Yönetici olduğunuz bu hastane bir eğitim kurumudur. Öncelikli amaçları eğitim ve araştırmadır. Uygulamalarınızın tamamının eğitim gerekleri ile uyumlu olmasından sorumlusunuz. Tüm eğitim veren sağlık birimlerinde olduğu gibi bu hastanede de asistanı, uzmanı, hocası meslektaştır. Hemşiresi, laborantı, ebesi, teknikeri, teknisyeni, taşeron çalışanı sağlık ekibinin bir parçasıdır. Hekimleri birbirine düşüren, ekip çalışmasını bozan tavırlar içinde olmayın. Bunu dün ve bugün olduğu gibi yarın da takip edeceğiz, arkadaşlarımızın haklarını savunacağız.”

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Cemal Bulut da kısa bir konuşma yaparak hastanenin eğitim araştırma hastanesi olmasına rağmen kongrelere katılamadıklarını, TÜBİTAK projelerinin desteklenmediğini belirtti. Uzmanlık alanları olmadığı halde branş dışı nöbete zorlandıklarını ifade eden Dr. Bulut yeni yönetimden acilen çözüm bulmalarını istedi.

Dr. Mustafa Yurtdaş da “Asistan hekimler olarak angarya calışma uygulamasına gösterilen tepkiye destek olmak için bulunuyoruz” dedi ve kendi branşları dışındaki bölümlerde calışmaya mecbur bırakılarak hekim açığının kapatılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi. Nöbet ertesi izin haklarını kullanamadıklarını söyleyen Dr. Yurtdaş, “Başhekimlik tarafından istediklerini yapmazsak döner sermaye ücretlerinin kesilmesiyle, yıllık izinlerin ve kongre izinlerinin verilmemesiyle tehdit ediliyoruz” diye konuştu. Dr. Mustafa Yurtdaş konuşmasının sonunda yetkilileri uyararak “Bu uzmanlık eğitimi dışı uygulamalar, başhekimlik tarafından yinelenmeye devam ederse; yasal yollara başvurarak, sonucunu beklemeden fiili meşru mücadele hakkımızı kullanacağımızı buradan duyuruyoruz” dedi.

Hastane çalışanlarının “Fazla çalışma, angaryaya son”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları ve alkışları eşliğinde basın açıklaması sona erdi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.