Türk Tabipleri Birliği 66. Büyük Kongresi yapıldı

Türk Tabipleri Birliği 66. Büyük Kongresi (seçimsiz) 4 Temmuz 2015 tarihinde saat 09.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sabah saat 09.30'da başlayan kongre, açılış, Divan seçimi ve saygı duruşunun ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın konuşmasıyla sürdü. 

(Dr. Bayazıt İlhan'ın konuşması için tıklayınız.)

Kongre'ye katılan konuklardan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Başkanı Sait Kıran, DİSK Başkanı Kani Beko, Türkiye Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Arman Üney, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve LÖSEV Başkanı Üstün Ezer'in konuşmalarının ardından, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener çalışma raporunu sundu. Kongre'ye CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Nefi Kara, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve HDP Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş da katıldı.  

(Prof. Dr. Özden Şener'in sunumu için tıklayınız.)

Kongreye öğle saatlerinde verilen arada tabip oda temsilcileri, delegeler, kurum temsilcileri ve milletvekilleri ile birlikte sağlıkta şiddet ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki son düzenlemeleri hakkında basın açıklaması yapıldı. 

(Basın açıklaması için tıklayınız.)

Kongre'nin öğleden sonraki bölümünde Mali Rapor ve Denetleme Raporu'nun okunması ile başladı. Tabip Odası ve kol temsilcilerinin konuşmaları ve karar önerilerinin görüşülmesinin ardından, dilek, istek ve öneriler bölümüyle TTB 66. Büyük Kongresi sona erdi.