TTB PHK toplandı

TTB Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), 24 Ocak 2015 tarihinde Ankara'da toplandı. PHK toplantısının gündemi, katılımcılar ve alınan kararlar şöyle: 

TTB PRATİSYEN HEKİMLER KOLU TOPLANTISI

24 Ocak 2015 TTB Ankara

Konuşulan Gündemler:

PHK Yürütme Kurulu son üç aylık değerlendirmesi yapıldı. PHK olarak ASM çalışanlarına getirilen nöbetler konusunda web sayfamıza da koyduğumuz, PHK görüşü ve nöbetlere katılmama eylemini desteklediğimiz açıklamayı hazırladığımızı aktardık. Kasım ayında İstanbul'da yaptığımız PHK Yürütme Kurulu Toplantısı ve bu toplantıda alınan kararlarla illere gönderdiğimiz PHK anket formları hakkında bilgi verildi, illerden gelen formlar toplandı.  Yürütme üyelerinin görev aldıkları  illerle yaptıkları görüşmelerin önemli olduğu aktarıldı.

İllerde yaşananlar ve komisyon çalışmaları ile ilgili anlatımlarda; tüm illerde yaşanan ortak gündem, ASM ve TSM’lere getirilen Cumartesi nöbet uygulamaları ve bu nöbetleri boykot eylemleri anlatıldı. Nöbete gitmeme oranları değerlendirildi Ankara dışında yüksek bir oranda nöbetlere iştirak edilmediği tespit edildi.  Antalya, Adana ve Gaziantep' te  PH ve AH komisyonları ortak toplantılar yapıyor. Dernek ve sendikalarla da ortak toplantılar yapılıyor. Antalya da AH ve pratisyen hekimlerce verilen sağlık raporları hakkında detaylı bir çalışma yapıldığı anlatıldı. Zonguldak’ta Şubat ayında tüm basamakların katıldığı bir toplantı planlandığı açıklandı. İstanbul‘da hekim gözüyle birinci basamakta yaşananların ve sıkıntıların anlatıldığı, ayrıca farklı kurum ve derneklerden yaşanan sıkıntıların dile getirildiği bir toplantı planlandığı açıklandı.

Diğer bir gündem maddesi olan Mayıs 2015 te yapılacak olan Pratisyen Hekimlik Kongresi  ile ilgili hazırlık aşamaları değerlendirildi. Kongre hazırlık aşamalarının beklenen seyrinde olduğu, katılımın sağlanması ile ilgili illerde yapılan çalışmalar, İstanbul da ki etkinlikler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Katılan İller ve Katılımcılar:

MK: İsmail Bulca

Ankara: Zafer Çelik, Binnaz Başaran, Alpertan Açar, Arif Ata

İstanbul: Mustafa Sülkü, Rıdvan Yılmaz, İsmet Sayman, Arzu Kellecioğlu

Gaziantep: Mehmet İyigün

Hatay: Doğan Dalgıç

Antalya: Nihan Keysan

Muğla: Hakkı Turan

Adana: Erhan Özeren

Zonguldak: Erol Ünal

Alınan Kararlar:

- Yürütme ve dernek yönetimindeki arkadaşların daha önceden kendilerine verilen illerdeki komisyonların canlandırılması ve her bölgeden öngörülen sayıda katılımcının kongreye katılımının sağlanması için çalışmaların aktif olarak devam ettirilmesi

-Bu yıl içerisinde akademik alandan da destek alarak birinci basamakta sağlıkta dönüşümün etkilerini değerlendiren bir çalışma planlanması (Başarılar - Başarısızlıklar) ve sonrasında, 2015 yılında Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz, sorusuna yönelik hazırlık yapılması.

-ASM ve TSM’lere getirilen nöbet uygulamalarını protesto eden her türlü eylem ve açıklamaların desteklenmesi uygun görülmüştür.