Bülent Ecevit Üniversitesi yönetimi baskı ve yıldırmaya devam ediyor?

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği, acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak amacıyla aynı fakültede görev yapan meslektaşlarını elektronik posta aracılığıyla Rektörlük önünde buluşmaya davet eden Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı'ya verilen maaş kesme cezası ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuyu izleyen açıklamalarıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı. 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Bülent Ecevit Üniversitesi yönetimi baskı ve yıldırmaya devam ediyor…

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı hakkında 4 Mayıs 2015 tarihinde Tıp Fakültesi Öğretim üyelerine “Çarşamba Öğlen acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak üzere (cübbelerimizle birlikte) rektörlük önünde buluşmaya tüm öğretim üyelerimiz davetlidir. Hepinizi bekliyoruz” cümlelerini içeren bir e-posta gönderdiği için soruşturma açılmıştı. Açılan soruşturmada meslektaşımıza gönderilen “yazılı savunma” konulu 23 Haziran 2015 tarihli Rektörlük yazısında aylıktan kesme cezası verilmesi ve bu cezanın 1/8 oranında uygulanmasına karar verildiği ve bu cezaya karşı savunmasını sunmasını istediği bir yazı gönderilmişti. Rektörlük yazısında açıkça ceza verildiği belirtildiğinden ve bu haliyle bir savunma isteyen yazı niteliğinde olmadığından meslektaşımıza ceza verildiği “Saraçlı’ya verilen maaş kesme cezasına tepki” başlığıyla Türk Tabipleri Birliği internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu haberden sonra rektörlük makamı cezanın kesinleşmemiş olduğu gerekçesi ile TTB’ye tekzip metni göndermiştir. TTB, cezanın kaldırılması durumunda metni yayınlayabileceğini belirtmesine karşın 23 Haziran 2015 tarihinde gönderilen Rektörlük yazısında belirtildiği gibi aylıktan kesme cezası verilmesi ve bu cezanın 1/8 oranında uygulanacağı meslektaşımıza bildirilmiştir. Üstelik ceza verilmediğini, savunma istendiğini iddia eden Rektörlük iki gün içerisinde meslektaşımızın sunduğu bilgi ve belgeleri incelemiş ve ceza vermiştir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’nün hukuk dışı tutum ve kararları kabul edilemez. 

Meslektaşımız başta olmak üzere 80 öğretim üyesinin hak arama davranışını cezalandırma yoluyla baskı altına almaya çalışan üniversite yönetimi, özgür ve demokratik bir üniversite yönetim anlayışı yerine baskı ve yıldırma ile yönetim anlayışını kabul ettiğini gözler önüne sermiştir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) olarak başından itibaren konu gündeme taşınmış, meslektaşımıza hukuki destek verilmiştir. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu yönetim anlayışından vazgeçmeyen üniversite yönetimi hakkında hukuki girişimlerimizi sonuna kadar sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Hak arama davranışlarını yılmadan sürdüren Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi meslektaşlarımızın haklı ve onurlu mücadeleleri nedeniyle kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği olarak meslektaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu