TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da toplandı. 11 ilden 20 kadın hekimin katıldığı toplantıda, sağlık ve kadın sorunları ele alındı.

Adana’dan Dr. Şehriban Aydın, Ankara’dan Dr. Özen Aşut, Dr. Filiz Ak, Dr. Müge Yetener, Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dr. Handan Kurtbaş, Antakya’dan Dr. Çiğdem Tekdaş, Antalya’dan Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Bursa’dan Dr. Emel İrgil, Çanakkale’den Dr. Hülya Görgün, Denizli’den Dr. Melek Demir, İstanbul’dan Dr. Dilek Kanmaz ve Dr. Lale Tırtıl, İzmir’den Dr. Nezaket Kaya ve Dr. Aslı Davas, Manisa’dan Dr. Derya Pekbayık ve Mersin’den Dr. Ruhsar Uçar’ın katıldığı toplantıda, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Hande Arpat ve Dr. Filiz İncekara da yer aldılar.  

Toplantı kararları için…