Suruç katliamını lanetliyoruz!

Dört gündür Suruç'ta bulunan ve Kobane'de yeniden yaşamın inşasına katkı vermek üzere Kobane'ye gitme talebine kaymakamlıktan olumlu yanıt alamadıkları için Suruç Belediyesi Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yapmaya hazırlanan yurttaşların toplandığı alanda patlama meydana geldi. Patlamayla 21 yurttaşın olay yerinde, 8 yurttaşın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Suruç ve Urfa başta olmak üzere bölgedeki hastanelerde tedavisi süren 45 yaralıdan beşinin durumu ağır. Ağır yaralılar arasında Dr. Çağla Seven de bulunuyor. Dr. Seven'in ameliyatı sürüyor. 

Olay yeri inceleme ekibi patlamaya neyin yol açtığını araştırmaya devam ediyor. Olay yerinden toplanan materyallerin inceleme için Gaziantep'e yollandığı öğrenildi. 
 
Suruç'ta bulunan TTB heyeti başkanı TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp şu an yaralılar için ek tıbbi desteğe ihtiyaç olmadığını bildirdi.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, meydana gelen insanlık dışı ve alçakça saldırıyı lanetledi. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, TTB heyetinin bölgede incelemelerde bulunduğu, yarın da TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın da aralarında olacağı emek, meslek ve insan hakları örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Suruç'ta basın açıklaması yapılacağı belirtildi. 
 
 
 

20.07.2015

SURUÇ KATLİAMINI LANETLİYORUZ!

Bugün Suruç’ta meydana gelen insanlık dışı, alçakça saldırıyı lanetliyor, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bugün Suruç’ta bir kez daha, barbarlığın, insanlık onurunu kaybetmişlerin, masum insanlara neler yapabileceğine tanık olduk. Bugün, çocuklara oyuncak götüren gençlere kıydılar! Saldırıda onlarca genç yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Yaralılar arasında meslektaşımız Dr. Çağla Seven de bulunuyor. Seven'e acil şifalar diliyoruz. 

Biz, bu ortamı hazırlayanları da, katilleri de biliyoruz. Emperyalizmin çıkarları ile Ortadoğu halklarına kan kusturanlar, katilleri bu ülke coğrafyasında kollayanlar, besleyenler ve işbirliği içinde olanlar bu katliamın gerçek sorumlularıdırlar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ve bölge tabip odalarının temsilcilerinden oluşan bir heyet incelemeler yapmak üzere şu anda Suruç’ta bulunuyor. Yarın da, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın da aralarında olacağı emek, meslek ve insan hakları örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyet Suruç’ta incelemelerde bulunacak ve bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Türk Tabipleri Birliği olarak, katliamın sorumlularının ortaya çıkarılmasında, ölüme karşı yaşamı savunmada bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ