Açlık Grevindeki Mahpusların Zorla Beslenmeleri Kabul Edilemez

Geçtiğimiz günlerde, İsrail Tabipler Birliği’nin (IMA) şerhine rağmen, İsrail Parlamentosu’nda onaylanan “Açlık Grevlerinin Yol Açtığı Zararların Önlenmesi” başlıklı yasa değişikliği ile açlık grevindeki mahpusların hekimler tarafından zorla beslenmelerinin önü açılmıştır.

10 Ağustos 2015 tarihinde, Kızılhaç yetkililerinin durumunun ciddileştiğini duyurduğu Filistinli mahpus Avukat Muhammed Allan’ın zorla beslenmek üzere yoğun bakıma yatırıldığını kaygıyla öğrenmiş bulunmaktayız.

İsrail Başbakanı ve Sağlık Bakanı Benjamin Netenyahu ve Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Silvan Shalom’a konuyla ilgili gönderdiğimiz mektuplarımızda belirttiğimiz üzere; “Yüzyılların birikimi olan ve İsrail Devleti’ni de bağlayan ilgili uluslararası anlaşma, sözleşme, bildirge ve protokollerin hiç biri kişilerin kendi bilgi ve gönüllü onayları olmaksızın zorla beslenmelerine müsaade etmemektedir. Bundan da öte, başta hekimler olmak üzere sağlık profesyonellerine kendilerini bağlayan tıp etiği ilkelerini hiçe saymalarını dikte etmek hiç bir şekilde meşru kılınamaz. Kişilerin kendi rıza ve onayları olmadan bedenlerine yapılan her türlü işlem işkencedir ve sağlık profesyonelleri işkencenin uygulayıcısı olamazlar.”

İsrail Devletinin yarattığı bu insan hakları ve tıp etiği krizine ilişkin İsrail Devleti’ni, sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları örgütlerini acil olarak harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda, üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduğumuzu bildiririz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

 

İsrail Başbakanı ve Sağlık Bakanı Benjamin Netenyahu ve Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Silvan Shalom’a gönderilen mektuplar için tıklayınız:

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/israil-5490.html