Çevre Sorunları ve Sağlık Arsuz'da Ele Alındı

IX. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında “Nükleer Santraller ve Çevre Sağlığı” oturumu 17 Ağustos 2015'de Arsuz'da gerçekleştirildi. Başkanlığını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın yaptığı oturumda Hatay Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu'ndan tıp öğrencileri Özcan Gökpınar ve Hüseyin Güven ile İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara konuşmacı olarak yer aldılar. 

Tıp öğrencileri Özcan Gökpınar ve Hüseyin Güven nükleer santrallerle bağlantılı çevre ve sağlık risklerini, dünyadaki durumu, Türkiye'de nükleer santral kurulması çabalarını ve yürütülegelen toplumsal mücadeleleri aktardılar. Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin kurulması ile ilgili sürece, tehlikelere ve mücadelelere örnekleri ile yer verdiler.

Nermin Yıldırım Kara da kömürlü termik santraller, çevre ve sağlık konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Dünya ve Türkiye örneklerini İskenderun körfezinde planlanan termik santrallerle ilgili bilgiler de vererek sunan Kara, bu önemli soruna karşı yürütülen mücadeleleri aktardı.