Sağlık çalışanları nöbette

Sağlık çalışanları son dönemde sağlık tesislerine ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara dikkat çekmek için ve barış talebiyle 31 Ağustos 2015 günü nöbet eylemleri başlattılar.

İlk nöbet Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanlarıyla Silvan’da Devlet Hastanesi’nin bahçesinde tutuldu. Nöbet öncesi, aralarında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyeleri Dr. İsmail Bulca ve Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, DİSK Devrimci Sağlık İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, SES Genel Başkanı Gönül Erden’in de bulunduğu sağlık çalışanları 18 Ağustos 2015 günü saldırıya uğrayan Silvan Toplum Sağlığı Merkezi, Silvan 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve lojmanların bulunduğu bina ve bahçesine ziyarette bulundular, sağlık çalışanlarından yaşananlar hakkında bilgi aldılar ve burada bir açıklama yaptılar.

Daha sonra Silvan Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden sağlık çalışanları burada nöbetçi hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştüler, gece boyunca sağlık nöbeti tuttular.