Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı: 'Sağlıkta Dönüşümün Toplum Sağlığına Etkileri'

Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Dosya editörlüğünü Melike Yavuz’un yaptığı yeni sayının başlığı: “Sağlıkta Dönüşümün Toplum Sağlığına Etkileri”. Makale özetlerine derginin web sayfasından erişilebiliyor: