Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz bir an evvel görevine iade edilmelidir.

Suruç katliamını protesto için 21.07.2015 tarihinde katıldıkları basın açıklaması sırasında yasa dışı sloganlar atıldığı gerekçe gösterilerek haklarında disiplin soruşturması açılan 13 kamu emekçisi Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Görevden uzaklaştırılan emekçilerin arasında sendika yöneticileriyle birlikte Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz da bulunmaktadır. 

Trajik olan Suruç katliamının aydınlatılmasında bir arpa boyu ilerleyemeyenlerin yönlerini, katliamı protesto eden, tepki gösterenlere çevirmiş olmalarıdır.

Bugün Ağrı’da, en temel haklardan biri olan ve anayasayla ve yasalarca güvence altına alınmış bulunan demokratik eylem hakkını kullanan kamu görevlileri için alınan bu karar siyasidir. İktidar bütün muhalif kesimlere karşı yıldırma politikası uygulamakta, hukuksuz biçimde saldırmakta, ahlaki ve vicdani değerleri de hiçe saymaktadır.

Ağrı Valiliği bugün idari bir tedbiri ceza olarak kullanmakta; açıkça görevi kötüye kullanma suçu işlemektedir.

657 sayılı Kanunun 137. Maddesine göre; görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde,  görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Ağrı’da katıldıkları bir miting nedeniyle haklarında soruşturma açılan kamu görevlilerinin hastalarına hizmet vermelerinin, devlet hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Dr. Ulaş Yılmaz’ın soruşturma sürerken bir yandan hastalarına bakmasının kimin için ne gibi bir sakıncası olabilir?

Ağrı Valiliği’nden acil talebimiz bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi ve mağdur edilmiş kamu çalışanlarının görevlerine derhal iade edilmesidir. Sayın Vali’yi iktidarın baskılarına boyun eğmemeye, devletin valisi olarak hukuk içinde davranmaya çağırıyoruz.

Soruyoruz: Daha soruşturmaya başlarken hukuku çiğnerseniz sizin soruşturmanızın doğruluğuna, dürüstlüğüne, nesnelliğine, yansızlığına nasıl güveneceğiz? Soruşturmada her aşamada şeffaflık talep ediyoruz.

Siyasi iktidara, devletin valilerini AKP’nin iktidar aracı olarak kullanmamalarını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği bu hukuksuzluğa karşı yasal zemin de dahil olmak üzere her türlü mücadelede Dr. Ulaş Yılmaz’ın ve sağlık emekçilerimizin yanında ve omuz omuza olacaktır. 

Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi