Güvenlik güçlerince sağlık personellerine karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz

TTB Merkez Konseyi, güvenlik güçlerince sağlık personellerine yönelik olarak uygulanan şiddeti kınayan bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı göreve çağrıldı. 

 

05.09.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Güvenlik güçlerince sağlık personellerine karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz…

04.09.2015 tarihinde Tunceli ili çarşı merkezinde güvenlik güçleri ile silahlı örgüt militanları arasında çıkan çatışma sonrasında, Tunceli Devlet Hastanesinde 112 resmi kıyafetiyle bekleyen meslektaşımız Dr. Cihan Etgül güvenlik güçlerinin saldırısına uğramıştır. Hastane içerisinde 112 resmi kıyafetiyle beklerken gözaltına alınmak istenmiş, kendisini tanıttığı ve tıp fakültesi kimliğini gösterdiği halde fiziksel şiddete ve kötü muameleye maruz kalmış ve sonrasında da darp cebir raporu almıştır.

Ayrıca 112 ambulans ekiplerinde görevli sağlık personelleri çatışmalı ortamda ölüm riski altında görevlerini yapmaya çalışırlarken, ambulanslara kurşun isabet etmiş, bir ATT görevlisi boynundan yaralanmış, yaralıya müdahale etmek isteyen doktorun başına güvenlik güçlerince silah dayatılmış, sağlık personelinin yaralılara tıbbi müdahale yapmaları güvenlik güçlerince engellenmek istenmiştir.

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin faillerini kınıyoruz.

Yaşam hakkı ve sağlık hakkı ihlalleri olarak değerlendirdiğimiz bu saldırıları toplumsal barış ve geleceğimiz için endişeyle karşılıyoruz ve reddediyoruz.

 Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları’ndan olan ve aşağıda da yer verdiğimiz ilkeye tam olarak uyulmasını talep ediyoruz.

 “Hükümetler, silahlı güçler ve elinde güç bulunan diğerleri, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında ihtiyacı olan herkese bakım verebilmesini sağlamak üzere Cenevre Sözleşmelerine uygun hareket etmelidirler. Bu yükümlülük, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması gerekliliğini de kapsar.”

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti verirken uğradığı her türlü kötü muameleyi bertaraf etmekle ve yurttaşlarımıza yeterli sağlık hizmeti verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Başta Bakan olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığı yetkililerine bu görevlerini hatırlatıyoruz.

İçişleri Bakanı’ndan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan güvenlik güçlerine karşı derhal inceleme başlatmasını ve bundan böyle benzer olayların önüne geçecek tedbirleri ivedilikle almasını bekliyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi