Cizre'de ciddi bir halk sağlığı sorunu vardır

TTB Merkez Konseyi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle son bir haftadır dünya ile bağlantısı kesilmiş durumda olan Cizre'de, tıbbi bakım ve acil tıp hizmetlerinin durma noktasına geldiğini, sağlık çalışanlarının hastaneye ulaşamadığını ve Cizre Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmeti verilemediğini açıkladı.

TTB Merkez Konseyi'nden konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklamasında, Cizre'de halkın sağlık ve yaşam hakkının engellendiği belirtilerek, daha fazla can kaybı ve yaşam hakkı ihlalleri yaşanmadan ve geç kalmadan Cizre ve bütün Türkiye'de çatışmaların sonlandırılması ve toplumsal barışı sağlayacak adımların atılması istendi. 

 

10.09.2015

BASIN AÇIKLAMASI 

Cizre’de Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunu Vardır

Bir haftadır dünya ile bağlantısı kesilmiş durumda olan Cizre’de, tıbbi bakım ve acil tıp hizmetleri durma noktasına gelmiştir. Sağlık çalışanları hastaneye ulaşamamaktadır. Cizre Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmeti verilememektedir.

Acil durumlar nedeniyle çağrılan ambulanslar abluka altındaki mahallelere girememekte, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yurttaşların kendi olanaklarıyla hastaneye ulaşmaları da mümkün olamamakta, diyaliz hastaları diyalize girememektedir.

Bu durumdan etkilenenlerin kesin sayısı bilinememekle birlikte, özellikle acil tedavi gerektiren kimi hastaların hayatını kaybetme ya da kalıcı sakatlık riski bulunmaktadır. 

Bir haftadır süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerde yiyecek stoklarının bitmek üzere olduğu, elektriğin ve suyun kesik olduğu bildirilmektedir. Temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasındaki bu önemli engellerin yurttaşların sağlığı için, özellikle duyarlı gruplar için risk oluşturduğu açıktır. Şu anda şehirde ciddi bir halk sağlığı sorunu vardır.

Yiyecek temini için dahi olsa, sokağa çıkanlar, çocuklar, yaşlılar kurşunlara hedef olabilmektedir. Cenazelerin defnedilmesinde büyük zorluklar yaşanmakta, bazı cenazelerin evlerde bekletildiğine dair haberler basına yansımaktadır.

Özetle mevcut çatışma ortamı, Cizre’de halkın sağlık ve yaşam hakkını engellemektedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak; Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları’ndan olan “Hükümetler, silahlı güçler ve elinde güç bulunan diğerleri, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında ihtiyacı olan herkese bakım verebilmesini sağlamak üzere Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun hareket etmelidirler. Bu yükümlülük, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması gerekliliğini de kapsar” maddesini bir kez daha hatırlatır ve yetkilileri sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli önlemleri ivedilikle almaya, ihtiyacı olan herkese bakım verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmaya, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırırız.

Daha fazla can kaybı ve yaşam hakkı ihlalleri yaşanmadan ve geç kalmadan Cizre’de ve bütün Türkiye’de çatışmalar sonlandırılmalı ve toplumsal barışı sağlayacak adımlar atılmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ