DTB: Temel sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi bir skandaldır!

Dünya Tabipler Birliği, 15 Eylül 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaparak, Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan çatışma ortamının temel sağlık hizmetlerini aksatmaması gerektiği uyarısında bulundu. Açıklamada, "Türkiye hükümetini bu insanlık dışı durumu sonlandırmaya ve sağlık çalışanlarının yaralı ve hastalara hizmet sunmalarına izin vermeye çağırıyoruz" denildi. 

 

 

DTB Basın Açıklaması / 15 Eylül 2015

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ: “TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ BİR SKANDALDIR!”

Dünya Tabipler Birliği Türkiye’nin güneydoğusundaki silahlı çatışmanın tüm taraflarına temel sağlık hizmetlerine erişimin aksatılmaması yönünde bir çağrıda bulundu:

“Türk Tabipleri Birliği’nden edinilen bilgiye göre; Diyarbakır, Cizre, Varto, Yüksekova, Şemdinli, Lice, Silvan ve Silopi yaklaşık iki aydır yoğun silahlı çatışmalara sahne olmaktadır. Bu çatışmalar sırasında sağlık çalışanları ve ambulanslara yönelik saldırılarda bulunulmuş, çatışmalar nedeniyle Türkiye hükümeti vatandaşlarının günlük yaşamını ve aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu kısıtlayan sokağa çıkma yasakları ilan etmiştir.

DTB Başkanı Dr. Xavier Deau konuyla ilgili olarak; “Türk Tabipleri Birliği’nden, ambulansların ölü ve yaralılara ulaşımına izin verilmediği yönünde bilgiler alıyoruz. Sokağa çıkma yasağı insanların gıda ve su gibi temel gereksinimlerine erişmelerini engellemekte, ayrıca ilgili şehirlere dışarıdan gözlemcilerin inceleme yapmak üzere girmesine izin verilmemektedir. En temel sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık çalışanlarının serbestçe hareket etmesinin engellenmesi, bir an önce sona ermesi gereken bir skandaldır.

Türkiye hükümetini bu insanlık dışı durumu sonlandırmaya ve sağlık çalışanlarının yaralı ve hastalara hizmet sunmalarına izin vermeye çağırıyoruz.”

http://www.wma.net/en/40news/20archives/2015/2015_29/index.html