Dr. Kamil Furtun cinayeti davasının ilk duruşması yapıldı

Dr. Kamil Furtun’u 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede öldürmekten sanık İsmail Koyun’un yargılandığı davanın ilk duruşması 18.09.2015 günü Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Sanık İsmail Koyun’un tutuklu bulunduğu Sinop Cezaevi’nden video konferans sistemiyle katıldığı dava, diğer tanıkların dinlenmesi için 24 Kasım 2015 tarihine ertelendi. TTB, SES ve Samsun Tabip Odası’nın davaya müdahillik talebi kabul edildi.

Samsun’da biraraya gelen sağlık meslek örgütleri, hekimler ve sağlık çalışanları, duruşma öncesinde ortak bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, İstanbul Tabip Odası adına Dr. Osman Öztürk, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mine Önal, Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı İbrahim Kara ve SES Samsun Şube Başkanı Süleyman Bal ile hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan okudu. 

(Basın metni için tıklayınız)

Basın açıklamasının ardından duruşmaya girildi. Duruşmada, TTB, SES ve Samsun Tabip Odası’nın davaya müdahil olma talepleri kabul edildi. Müdahil avukatları, sanığın bir kamu görevlisini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle, Türk Ceza Yasası’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi öngören 82/a ve g maddelerinden yargılanmasını talep ettiler.

Sinop Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık İsmail Koyun, avukat istemediği için CMK gereğince Samsun Barosu’ndan bir avukat tarafından temsil edildi. Sinop Cezaevi’nden video konferans bağlantısı kurulan sanığa iddianame ve ifadelerin okunmasının ardından ne diyeceği soruldu. Koyun, “Ben kral eşek arısıyım. Benim iki tane kraliçem var, oğullarım var. Sizleri sokucam, oğullarıma sizi sokturacağım. Bana bir kovan bal verirseniz ifademi söylerim” şeklinde yanıt verdi. 

Ardından tanıkların ifadelerine geçildi. Sanığın yıllardır hastaneye çok sıklıkla girip çıktığı, kantin civarında dolaştığı, bir sohbet esnasında hastanede görev yapan din görevlisine “ben buradan büyük birini götüreceğim” dediği, cinayetten 2 gün önce Dr. Kamil Furtun’a muayene olduğu ve Furtun’un sanıktan tomografi istediği verilen ifadeler arasında yer aldı. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için 24 Kasım 2015 tarihine ertelendi.

Cinayet göz göre göre geldi

Duruşmanın ardından mahkeme çıkışında basın mensuplarına bir açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt ilhan, sanığın hastanedeki durumunun cinayetten bir gün önce, yani 28 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen hastanenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’nda ele alındığının kurul tutanaklarına yansıdığını ve başka bir hastane çalışanına şiddet uyguladığının yine hastane kayıtlarında olduğunu hatırlatarak, Furtun cinayetinin ciddi ihmaller sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

Bu ihmallerden sorumlu olanların şimdi belgelerin nasıl “sızdığına” dair hastane içerisinde soruşturma yürüttüklerini belirten İlhan, “Ortada çok çirkin bir olay var. Şimdi de olayın açığa çıkması için çalışan sağlık çalışanları tehdit ediliyor, baskı altına alınmaya çalışılıyor. Yeni çirkinler yaratılıyor” diye konuştu. İlhan TTB, tabip odaları ve sağlık örgütleri olarak sürecin takipçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.