1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türk Geriatri Derneği (TGD), 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü dolayısıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara Tabip Odası’nda 30 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen basın toplantısına, ATO Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy, ATO Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan, TGD Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, TGD Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Aslan ve TGD Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydos katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy, bugün Türkiye’de 65 yaş üzeri nüfusun, toplam nüfusun yüzde 7,9’unu oluşturduğunu belirterek, bu oranın 2050’de yüzde 20’ye çıkacağına dikkat çekti. Gerek Türkiye’de, gerek dünyada nüfusun giderek yaşlandığını belirten Atasoy, bu durumun sağlık hakkı açısından bazı zorluklar getirdiğini söyledi.

Atasoy, Türkiye’de sağlığa ayrılan bütçenin zaten az olduğuna işaret ederek, yaşlı nüfus artmasına karşın yaşlılara sunulacak sağlık hizmetleri için ayrılan bütçenin artmadığına dikkat çekti. Atasoy, son dönemde evde bakım hizmetlerinde artış olduğunu, ancak bu hizmetin özel sektör açısından kâr getirici bir faaliyet olarak algılandığı belirtirken, “Biz bir sağlık meslek örgütü olarak evde bakım hizmetlerinin kamu kaynaklarından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. 65 yaş üzeri nüfus zaten bugüne kadar ödemi ş olduğu vergilerle bunu zaten hak ediyor” diye konuştu.

TGD Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal da, yaşlılara yönelik hizmetlerin son dönemde “yerinde yaşlanma” ve “ihtiyaçların yerinde karşılanması” mantığıyla yürütüldüğünü belirterek, Türkiye’de de sosyal politikaların buna göre geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ortak basın açıklamasını TGD Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Aslan okudu.

Basın metni için tıklayınız...