12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık hizmeti sunamıyoruz!

Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız isyandayız!

12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık hizmeti sunamıyoruz!

Yasımızı tutacağımız için,

Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı anacağımız için,

Barışı bombalayanlardan, engellemeyenlerden,  zemin hazırlayanlardan, barış talep edenlerin ölümüne sevinenlerden hesap soracağımız için,

Hastalarımızın, yakınlarının yani bu ülkede yaşayan hiç kimsenin  bundan sonra şehrin meydanında bombalarla  parçalanmasına seyirci kalmayacağımız için,

Sağlıklı, huzurlu, barış içinde bir ülkede yaşayabilmemizin zeminini hazırlayabilmek için

12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık hizmeti sunamıyoruz!

Yasımızın simgesi olan anmalarımızı;

Patlamaların yaşandığı saat 10.04’te; tüm üniversite hastanelerinde, tüm kamu hastanelerinde, tüm özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde, tüm Aile sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde, tüm sosyal hizmet kurumlarında;

Anmalar ve saygı duruşlarıyla yaşama geçireceğiz.

Acil, çocuk acil, doğum, diyaliz, yoğun bakım ve  kanser hastaları gibi süreğen hastalıklar dışındaki hastalarımızın 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık kurumlarına başvurmamalarını,

Bu toplumsal yas ve anmalara katılmalarını, sağlık hizmeti sunulamayacağından sağlık kurumlarına başvurmamalarını bekliyoruz.

Haydi emek, barış ve demokrasi için bir olalım!

 

Türk Tabipleri Birliği   

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  

DİSK/Dev Sağlık-İş

 

12 Ekim 2015 Pazartesi günü okunacak basın metni için tıklayınız...

Kokart dosyası için tıklayınız...

Pankart dosyası için tıklayınız...