Tüm Türkiye yasta, grevde, isyanda!

10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ni kana bulayan büyük katliamın ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Düzenleyici örgütler TTB, DİSK, KESK ve TMMOB üç gün yas ve iki gün iş bırakma ilan ettiler. Yas ve grev ilanı doğrultusunda illerde sabah saatlerinden itibaren anma etkinlikleri ve basın açıklamaları yapılmaya başlandı.

Patlamaların yaşandığı saat 10.04’te; tüm üniversite hastanelerinde, tüm kamu hastanelerinde, tüm özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde, tüm Aile sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde, tüm sosyal hizmet kurumlarında katliamda yaşamını yitirenler için anmalar ve saygı duruşları gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Atasoy, SES Eş Başkanı İbrahim Kara, TTB, ATO ve SES yöneticileri ile çok sayıda sağlık çalışanı İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde sabah saatlerinde bir araya geldiler. Burada gerçekleştirilen anma ve basın açıklamasının okunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy ve sağlık çalışanlarından oluşan bir heyet İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından,Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Ankara Tabip Odası yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanları, saat 12.00’de de ellerinde kırmızı karanfillerle İbn-i Sina Hastanesi’nden Ankara Garı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Gar önüne gelen topluluk, patlamanın gerçekleştiği yere kırmızı karanfiller bıraktı.

Burada yapılan basın açıklamasını ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy okudu. Atasoy, “Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın ki, bu ülkenin demokrasi güçleri 10 Ekim Ankara’sını unutmayacaklar, unutturmayacaklar. Emekten gelen gücümüzü kullanarak, cesur ve yılmaz örgütlülüğümüze dayanarak demokrasi taleplerimizi haykırmaya, akan kanın hesabını sormaya, yaşamı savunmaya, silahların susması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasının ardından Numune Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçen grup, Opera Köprüsü yakınlarında emniyet güçleri tarafından bomba ihbarı olduğu gerekçesiyle durduruldu. Köprü altında şüpheli bir paketin tespit edildiğini belirten emniyet güçlerinin paketi fünyeyle patlatması sonucu grup tekrar Numune Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçti ve hastane önünde eylem sona erdi.

Eylemin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan ve Ankara Tabip Odası üyesi Dr. Serdar Koç, Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan ve katliamın yaralarını sarmak için olağanüstü bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek ziyaretinde bulundular.

Acil servis ziyaretinin tamamlanmasının ardından Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin'i makamında ziyaret ederek hastaların durumu hakkında bilgi alan heyet; başhekimin şahsında katliamın ardından en çok sayıda başvurunun gerçekleştiği Numune Hastanesi yönetimine kriz yönetimi ve bilgi paylaşımı konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkürleri iletti. 

Heyet patlamada kız kardeşiyle birlikte yaralanan İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Gönül Karataş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.

 

Fotoğraflar için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

Adana

Ankara

Aydın

Balıkesir

Batman

Çanakkale

Eskişehir

Hatay

İzmir

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Uşak