Sınır Tanımayan Doktorlar'dan taziye ve geçmiş olsun mesajı

Sınır Tanımayan Doktorlar Uluslararası Eş Temsilcisi Serap Öztürk, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü yaşanan katliam dolayısıyla TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'a bir taziye ve geçmiş olsun mesajı gönderdi. Öztürk'ün mesajı aşağıdadır: 

 

Sayın Dr. Bayazıt İlhan 

Size ve nezdinizde tüm Türk Tabipler Birliği üyesi sağlık çalışanlarına üzüntü, taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. 

10 Ekim 2015 Cumartesi günü DİSK, KESK ve TMMOB ile birlikte düzenlemiş olduğunuz emek, barış, demokrasi mitinginde meydana gelen saldırı ve sonrasında yaşananlara büyük bir şok ve üzüntü içinde tanıklık etmiş bulunuyoruz. Kendini insan hayatını kurtarmaya adamış uluslararası bir insani yardım kuruluşu olarak 95 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan, 240'tan fazla kişiyi yaralı bırakan bu ağır saldırıyı kabul edilemez buluyoruz. 

Türk Tabipler Birliğinin gerek hastanedeki yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgilerin toplanması ve ihtiyaçlarının saptanarak acil sağlık hizmetlerin yürütülmesi için gösterdiği çabaları, gerek yaralıların tedavisi için Ankara'daki sağlık çalışanlarına yaptığı çağrı, gerekse yaşamlarını kaybeden ve yaralanan insanlarla ilgili güvenilir bilgileri derleme konusundaki çalışmaları için saygıyla ve içtenlikle selamlıyoruz. Ne yazık ki Ankara'da veya yakın illerde halihazırda aktif bir sağlık ekibimiz bulunmadığından bu zor günde destek vermemiz mümkün olmadığı için ayrıca üzgünüz.  

Tüm MSF ailesine adına saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum.  

Saygılarımla, 

Serap Öztürk 

Sınır Tanımayan Doktorlar Uluslararası Eş Temsilcisi