DTB Türkiye'de sağlık hizmetlerine ve çalışanlara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu

Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Türkiye’de sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık kurumlarına yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Moskova’da düzenlenen DTB Genel Kurulu’nda, sağlık çalışanlarının silahla öldürüldüğü, yaralandığı ya da tehdit edildiği son saldırılardan söz edildi ve 50’den fazla tabip birliğinin delegeleri son iki ayda bir hemşire, bir hekim ve bir ambulans şoförünün öldürüldüğü saldırılar hakkında bilgi aldılar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan toplantıda, yaralıların hastanelere ulaşamadığını ve sağlık hizmeti sunulamadığından önlenebilir ölümlerin meydan geldiğini anlattı. Dr. İlhan konuşmasında, “Bu saldırıların insanların gözlerini korkutmak ve demokratik haklarından yoksun bırakmak için seçilen bilinçli politik araçlar olduğu yönünde işaretler var. Silahlı çatışmanın tarafları yaralı ve hastalara sağlık hizmeti sunumunu korumak ve bu tür saldırılardan kaçınmak yükümlülüğüne sahip.” dedi.

DTB Başkanı Sir Michael Marmot ise “Hekimler ve diğer sağlık çalışanları görevlerini yapmaktan alıkonulmamalıdır. Bu tür saldırılar uluslararası insan hakları hukukunu ve temel tıp etiği ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. İlgili tüm tarafları sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlıklarına ve yanszılıklarına saygı göstermeye ve uluslararası insan hakları hukuku ile diğer ilgili uluslararası düzenlemelere uymaya çağırıyoruz. Ayrıca tüm ihlallerin belgelendiğini ve saldırganların soruşturulduğunu görmek istiyoruz” biçiminde konuştu. 

 

Türk Tabipleri Birliği’nce hazırlanan rapor

Dünya Tabipler Birliği’nin Türkiye’de sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması için acil çağrı kararı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın sunumu