Dr. Füsun Sayek anıldı

16 Ekim 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Türk Tabipleri Birliği’nin 1996-2006 dönemi başkanı Dr. Füsun Sayek, 17 Ekim 2008 günü, TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirilen bir buluşma ile anıldı.

Füsun Sayek’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının katıldığı toplantı, Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu açış konuşması ile başladı. Aksu, Füsun Abla’ya yazdığı mektubu okudu. Ardından, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, dünyada, Türkiye’de, Türk Tabipleri Birliği’nde yaşananlarla ilgili olarak “Füsun Abla’ya Rapor” başlıklı bir konuşma/sunum yaptı. Son olarak da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporu 2008: Sağlık- Emek Gücü: Sayılar – Gerçekler başlıklı raporu sundu.  

“Füsun Sayek ancak üretim ve paylaşma varsa bir anmanın konusu olabilir” düşüncesinden hareket eden Türk Tabipleri Birliği, bundan sonra her yıl kapsamlı bir rapor hazırlayarak, Füsun Sayek’in aramızdan ayrıldığı 16 Ekim’e denk düşen günde kamuoyu ile paylaşma kararı aldı. Füsun Sayek TTB Raporu 2008: Sağlık Emek-Gücü: Sayılar ve Gerçekler raporu da bu karar doğrultusunda bir yılı aşkın bir emeğin sonucunda hazırlandı.

Toplantı, Füsun Sayek"in kızı Selin Sayek Böke, yakınları ve dostlarının duygularını paylaşmalarının ardından sona erdi.