Sınır Tanımayan Doktorlar grubundan destek talebi

Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières-MSF) yaptıkları çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için hekimlerin desteğini istemektedirler. Türkiye'den de istenen bu destek Türk Tabipleri Birliği'ne gönderilen mektup aracılığı ile hekim kamuoyuna aktarılmaktadır.