Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi'nde GöREV etkinliği ikinci gününde!

Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan hekimlerin performans baskısı nedeniyle yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla 21 Ekim'de başlatılan GöREV etkinliği 22 Ekim'de de sürdü. Sabah saatlerinde hastane bahçesinde yapılan basın açıklamasında, devam eden bu mağduriyet sürecinin etkisiyle bir kişinin 9 Eylül 2015 tarihi itibarıyla istifa ettiğini, iki kişinin de istifaya hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, atılan adımların takipçisi olunacağı belirtildi.   

  

 

BASINA VE KAMUOYUNA

21.10.2015 Çarşamba günü çözüm üretilmesini istediğimiz sorunlarımıza yanıt olarak 22.10.2015 Perşembe günü 08.45’te hastanemiz idaresi ve Bolu KHB Genel sekreterliği ile bir toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantı yine Genel Sekreterliğin bizleri iş bırakma eylemini sürdürdüğümüz takdirde hakkımızda açılacak soruşturmalar ve verilecek cezalarla tehdit etmesiyle başladı. Toplantının neticesinde çözüm olarak getirilen bir başka hastane ile mali birleşmenin ilk adımının atıldığı, bu talebi içeren bir dilekçenin Genel Sekreterlik tarafından ilgili kuruma gönderildiği tarafımıza beyan edilmiştir. Dilekçenin takibi için gerekli olan sayı ve tarih bilgisi tarafımızca edinilmiştir. Ancak mali birleşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerçekleşebilecekse bunun ne kadar sürede olabileceği, daha da önemlisi olası birleşmenin sorunlarımıza çözüm üretip üretemeyeceği noktasındaki belirsizlik hala sürmektedir.

Sayıştay raporu sonrasında çözüm olarak önümüze konulan hazine payı kesintisinin %15’ten %1’e düşürülmesi kararının, süresiz olarak hastanemiz için uzatılacağı sözel olarak beyan edilmiş ancak yazılı olarak hiçbir belge bize sunulmamıştır.

Bir yılı aşkın devam eden bu mağduriyet sürecinin etkisiyle 1 arkadaşımız 09.09.2015 tarihinde istifa dilekçesi vermiş, iki arkadaşımız da istifa dilekçelerini yarın yönetime sunma kararı almıştır. Yaşanan bu mağduriyet sürecinin devam etmesi baskı ve tehditlerin artması da tüm arkadaşlarımızın mesleki motivasyonunu ve ruh sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Bu noktada dün başladığımız eylemlilik sürecinde daha önce yaptığımız basın açıklamasında bildirdiğimiz üzere acil hastalar, yatan hastalar ve çocuk hastalara hizmet verilmiş, bu konuda hassas davranılarak hasta ve hasta yakınları ile bizzat görüşülerek, gerekli  görülenler ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

Bugün 22 Ekim 2015 tarihi ile haklı mücadelemizi sürdürmek ve sesimizi duyurmak için yine buradayız. Atılmış olan adımların takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz. Daha önce ilan ettiğimiz 2 günlük iş bırakma eylemimizi bugün mesai saati bitiminde tamamlayacağımızı bildiriyoruz. Sunulan çözüm önerilerinin takipçisi olacağımızı, makul süre içerisinde gerçekleştirilmediği takdirde diğer ruh sağlığı hastaneleriyle dayanışma içerisinde eylemliliğimizi sürdüreceğimizi ilan ederiz.Sürecin başından beri yanımızda olan bizi destekleyen ve sesimizin daha fazla duyulmasını sağlayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık Sendikası, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’ne teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki hastanemizde başlayan bu hak arama mücadelesi tüm ruh sağlığı ve dal hastaneleri için bir kıvılcım olacaktır.

TTB-TPD-SES-Türk Sağlık SEN

adına

Bolu-Düzce Tabipleri Odası