Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yapılan saldırılar kabul edilemez

21 Ekim 2015 akşamı Şemdinli Devlet Hastanesi’nin çok yakınında bir araca yerleştirilmiş olan bombanın patlatılması sonucu çevrede bulunan üç yurttaş hafif yaralanmıştır. Hastane çalışanları ve hastalardan ise şans eseri yaralanan olmamıştır. Patlamayla hastane büyük ölçüde hasar görmüş, acil servis dışındaki birimler şu anda kullanılamaz durumdadır. Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştır.

Dünya Tabipleri Birliği (DTB), henüz 14-17 Ekim 2015 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Genel Kurulu’nda, Türkiye’de sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması için acil çağrı kararı almıştır. Kararda, Türkiye’de son dönemde yaşanan çatışma ortamında sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının hedef alındığına dikkat çekilirken, bu saldırılarla DTB’nin sivil ve askeri tıp kuruluşlarınca da onaylanmış bulunan Uluslararası Meslek Ahlakı Kuralları ve Silahlı Çatışma ve Diğer Olağanüstü Durumlarda Uluslararası Tıp Etiği Kuralları olmak üzere temel tıp etiği ilkelerinin ağır biçimde ihlal edildiği vurgulanmıştır. Söz konusu belgelerde; “Sağlık çalışanlarına, ayrıca askeri ya da sivil olsun sağlık kurumlarına ve sağlık alanında kullanılan ulaşım araçlarına tüm taraflarca saygı gösterilmelidir. Bu kişiler ve araçlar görevlerini yaparken korunmalı ve kendilerine mümkün olan en güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır” ilkelerine yer verildiği hatırlatılarak, tüm taraflara şu çağrıda bulunulmuştur:  

1-      Sağlık çalışanlarına ve hastalara, sağlık kurumlarına ve ambulanslara yönelik saldırılara son verilmesi ve güvenliklerinin sağlanması,

2-      Sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına gerekli saygının gösterilmesi,

3-      Uluslararası insan hakları hukukuna ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer ilgili uluslararası kurallara tam olarak uyulması,

4-      Tüm ihlallerin belgelenip kayıt altına alınması, faillerinin kovuşturulması.

Dünya Tabipleri Birliği’nin üzerinden henüz bir hafta bile geçmeyen bu çağrısını hatırlatırken, her ne surette olursa olsun sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtiyor, saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi