Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki üzücü olaya ilişkin açıklama

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda çalışmakta olan bir asistan hekim arkadaşımız maalesef dün intihar girişiminde bulunmuştur. Şu anda yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ağırlığı giderek artmaktadır. Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar. Bu üzücü olaya ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılacağını ilgili hastanedeki çalışma şartlarının gözden geçirilerek varsa eksikliklerin giderilmesi için girişimde bulunulacağını duyururuz. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi