Çanakkale'de 'Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi' toplantısı

Çanakkale Tabip Odası Öğrenci Komisyonu tarafından, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen katılımcılarla birlikte 10-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Çanakkale'de "Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi" başlığı altında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi sorunları tartışıldı. Toplantının sonuç bildirgesi aşağıdadır: 

Sonuç Bildirgesi