1 Kasım'da tatilde değil görev başındayız

Ülkemizde 7 Haziran'dan bu yana acı dinmiyor. Asker, polis, sivil yüzlerce can yitirdik.

10 Ekim 2015 günü çok büyük bir katliamı yaşadık. O gün emek, demokrasi, barış çok ağır bir saldırıya uğradı. Ne yazık ki; olayın üzerinden günler geçtikçe ortaya çıkan detaylar, ihmalden öte görevlilerin görerek bilerek katliamı seyrettiklerine dair şüpheleri güçlendiriyor.

Elbette bütün hukuki süreci takip etmek, kimlerin ne şekilde ve hangi ölçüde ihmalinin ya da kastının olduğunun ortaya çıkmasına katkı vermek bizler için sorumluluktur, ödevdir.

Diğer taraftan; bütün bu kan ve gözyaşının aslında 7 Haziran seçim sonuçlarının herkes tarafından hazmedilememesinden kaynaklandığı düşüncesi toplumda yaygındır.

İnancımız odur ki; 10 Ekim’de emeğin sömürülmesine, kaynaklarımızın yağmalanmasına, demokrasinin askıya alınmasına, kana ve gözyaşına karşı ortak bir ses vermek üzere yurdumuzun dört bir köşesinden Ankara’ya gelen on binlerin ve kalbi bu duyarlılıkla çarpan milyonların arzusu değerlerin istismar edilmediği, özgür, eşit, adil, laik, demokratik bir ülkede yaşamaktır.

Böyle bir Türkiye için umudumuz da, bunu başaracak gücümüz de vardır.

1 Kasım milletvekili seçimi kritik bir adım olarak önümüzdedir.

1 Kasım’da oy kullanmak, oylarımıza, sandığa sahip çıkmak bir görev olarak önümüzdedir.

1 Kasım’da tatilde değil, görev başında olacağız.

Hayalimizdeki Türkiye için!

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi