Kayıtsızlığınıza karşı öfkemiz büyüyor! Bu böyle gitmez!

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanları ile Bakırköy halkı hastane arazisinin kamu özel ortaklığı adı altında  sermayeye peşkeş çekilmesine karşı tepkilerini göstermek üzere yeniden bir araya geldi. 27 Ekim 2015 Salı günü saat 12.00’de hastane başhekimliği önünde hastane çalışanları ve Bakırköy halkı "Bakırköy'ün Ruhu Dokunanı Çarpar" sloganı ile toplandı. Başhekimlik binası önünden Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi önüne kadar sloganlarla ve alkışlarla yürüyen topluluk burada “Hastanemize sahip çıkacağız!” diyerek yaşanan rantı anlattı.


TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen’in de katıldığı basın açıklaması görevi başında ölen sağlık çalışanları ve Ankara’daki terör eyleminde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Saygı duruşunun ardından  açıklamada ilk sözü SES Bakırköy Şube Genel Sekreteri Ertan Taştan aldı. Taştan; "AKP iktidarı boyunca bütün kurumları talan ettiler. Telekom'undan, Tüpraş'ından, Tekel'ine kadar. Kamu kurum ve kuruluşlarının arazilerini yerli yabancı şirketlere peşkeş çekmeye başladılar. Yine Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerini atıl duruma aldılar. Bakırköy talan edildiği takdirde, buradan bir ağaç söküldüğü takdirde, mücadele arkadaşlarımızı burada tekrardan bir Gezi ruhu ile hareket etmeye davet ediyorum" dedi.  

Prof .Dr. Selçuk Erez; "Doğa parçasının yok edilmesine karşı burada toplandık. İstanbul Tabip Odası olarak defalarca her makama başvurduk. Bu alanda ne yapıldığını bizlere söyleyin dedik. Verdikleri cevaplar hep yalan, bugün git/yarın gel oldu. Bugün 13 yıllık iktidarlarında doğa parçası bırakılmadığını görmekteyiz. Bu tehditlerin bizleri yıldıramayacağını söylemek için buradayız" dedi.

Bakırköy halkı ve hastane çalışanları adına konuşan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise; "Bakırköy'ün talanına karşı kararlılıkla bir araya geldik. Sağlık alanı biliyorsunuz hem hükümet için hem sermaye için çok cazip bir alan. Sadece Bakırköy değil, 8 tane psikyatri hastanesi 6 tane yüksek güvenlikli adli psiktari hastanesi aynı şekilde kamu özel ortaklığı ile yapılma aşamasında. Bakırköy'ün tarihsel yapısını bozmak istiyorlar. Buradan hastanelerin kaldırılmasını istiyorlar. Bizlere istediğimiz cevaplar verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Ardından basın açıklamasını SES işyeri temsilcisi Onur Dağkoçak okudu. DİSK adına Serhat Semiz, HDP Milletvekili Beyza Üstün ve CHP Milletvekili Ali Şeker de konu ile ilgili benzer görüşlerini aktardılar. Tüm katılımcı kurumlar ve temsilcileri gecenin kaçı olursa olsun hangi gün ve saat olursa olsun dozerler Bakırköy'e geldiğinde orada olmak üzere söz vererek eylemi bitirdiler.

Basın açıklaması için tıklayınız.