Kamu sağlık hizmetlerinde hekimleri taşeron işçisi haline dönüştüren genelgenin iptali istendi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun "Hizmet Alımı" konulu; 4 Eylül 2015 tarihli genelgesi ile sağlık hizmetlerinin bütün olarak taşeronlaştırılmasına yönelik uygulamaların yolu açılmıştır. Neredeyse bütün kamu sağlık hizmetlerinin satın alma yolu ile gördürülmesini genel bir kural haline getiren bu genelgenin iptali istenmiştir.

Genelgede hizmet alım ihalelerine konu edilecek hizmetler içinde Görüntüleme Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri, Fizik Tedavi Hizmetleri, Sağlık Personeli Hizmetleri, Diş Protez Hizmetleri, Sağlık Fizikçisi Hizmetleri sayılmakla birlikte devamında kapsam daha da genişletilmiştir.

Dava dilekçesinde kamu sağlık personelinin hizmetlerinin satın alma yolu ile gördürülmesinin giderilmesi mümkün olmayan büyük tahribatlar yarattığı örneklerle açıklanmış, düzenlemenin tıpta uzmanlık eğitimine, toplum sağlığına, özelde hekimlere genelde tüm sağlık personeline, çalışma barışına ve hastaların gereksinim duyduğu nitelikli sağlık hizmeti sunumuna olumsuz etkileri ortaya konularak iptali istenmiştir.

Açılan dava ile ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

 

Hakkında dava açılan genelge için tıklayınız.