Türkiye'de sağlık tesislerine ve çalışanlarına yönelik saldırılar CPME Newsletter'da

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi'nin (CPME) aylık bülteni "CPME Newsletter"ın özel sayısında, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın Türkiye'de sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarla ilgili yazısı yer aldı. İlhan, yazısında Türkiye'de 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerden sonra giderek artan şiddet ortamının, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını nasıl etkilediğine yer verdi. 

Yazının aslına ulaşmak için tıklayınız...

Yazının Türkçesi için tıklayınız...