TTB, Ankara Katliamı'nda yaralananların tedavi giderleriyle ilgili olarak Başbakanlık'a başvurdu

Türk Tabipleri Birliği, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaralananlardan tedavi giderleriyle ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı ve SGK'nin ardından, Başbakanlık'a da yazı gönderdi. 

Terörle Mücadele Yasası'nın 22. maddesine göre, terör saldırısı dolayısıyla ortaya çıkan sağlık hizmeti gereksiniminin her boyutuyla Devlet tarafından karşılanması gerektiğine yer verilen yazıda, bu düzenlemeden hareketle 10 Ekim Katliamı'nda yaralananların tedavi giderleri, gereken ilaç, tıbbi malzeme, ortez, protez gibi her türlü aracın Devlet tarafından karşılanmasının yanı sıra, ilgililerden katkı ya da katılım payı gibi herhangi bir paranın da talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Yasal düzenlemenin bu açık hükmüne karşın, uygulamada halen sağlık hizmetine erişimi zorlaştıran ya da engelleyen bir takım pratik sorunlarla karşılaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, yaralının Ankara’da başlayan tedavisinin memleketindeki kontrolünde, ek bir tedavinin ortaya çıkması durumunda yahut tedavinin gerektirdiği ilaç ve tıbbi malzemenin alınmasında, ilgilinin terör saldırısı sebebiyle yaralandığı hasta kayıtlarının tutulduğu bilgi işlem sisteminden görülemediğinden, söz konusu düzenlemenin uygulanmasının mümkün olamadığı vurgulandı.

Bu sorunun çözümlenebilmesi için daha önce Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na da başvurulduğunun hatırlatıldığı yazıda, buna karşın bugüne kadar bu soruna bir çözüm üretilmediği belirtildi. Yazıda, sorunun ivedilikle çözümlenmesi talep edildi. 

Başbakanlık'a gönderilen yazı için tıklayınız...

Sağlık Bakanlığı ve SGK'ye gönderilen yazılar ile ilgili haber için tıklayınız...