'Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Durumu' Yunanistan Tabipler Birliği'nin 'Iatriko Vima' Dergisi'nde?

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın, Yunanistan Tabipler Birliği’nin talebi üzerine hazırladığı “Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Hekimlerin Durumu Üzerine Genel Çerçeve” başlıklı yazı, Yunanistan Tabipler Birliği’nin "Iatriko Vima" Dergisi’nde yayımlandı.

Yazıda, Türkiye’de son 12 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık hizmetlerinde meydana gelen değişiklikleri ana hatlarıyla aktaran İlhan, bu sistemin vatandaşlar için cepten ödemeleri artıran, sağlık çalışanları için ise güvencesiz çalışma ve güvencesiz ödemeyi dayatan bir sistem olduğunu belirtti. SDP’nin sağlığın finansmanı ile kamu özel ortaklığı projelerine ilişkin boyutlarıyla ilgili bilgi de veren İlhan, SDP uygulanmaya başladığından bu yana sağlık alanında ciddi oranda artan şiddet olaylarına da dikkat çekti. Dr. İlhan yazıda ayrıca, Türkiye’de son dönemde giderek artan çatışmalı ortamın sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine etkileri ile Türkiye’de bulunan sığınmacıların sağlık durumlarına da değindi.

Vlastarakos’dan teşekkür

Yunanistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Michail P. Vlastarakos, konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’a gönderdiği mektupta, yazı için teşekkürlerini iletti ve iki kurumun ortak çalışmalarının devamını diledi.

Yunanistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Vlastarakos’un, “Yunanistan Sağlık Hizmetlerinin Bugünkü Durumu”nu konu alan yazısı da Tıp Dünyası’nın geçen sayısında yayımlanmıştı. 

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın "Iatriko Vima"da Yunanca ve Türkçe olarak yayımlanan yazısı için tıklayınız.

Yazının Türkçesi için tıklayınız.