2015 Eylül TUS İle İlgili Gelişme

Hatırlanacağı üzere, Eylül 2015 Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda sorulan tartışmalı üç soru için ÖSYM Türk Tabipleri Birliği'nin önerisiyle uzmanlık derneklerine görüş sormuştu. 13 Kasım 2015 akşamı ÖSYM, talep yazılarının ilgili derneklere gönderildiğini TTB'ye bildirdikten hemen sonra Merkez Konseyi soruların hızla değerlendirilmesi ve derneklerin bilirkişi raporlarının en geç hafta başında ÖSYM'ye iletilmesi için ilgili dernek yöneticileriyle temasa geçmiştir. Soruların doğruluğu hakkında görüşleri sorulan dört uzmanlık derneğimiz raporlarını bugün (16 Kasım 2015) içerisinde ÖSYM'ye ulaştırmıştır.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir’i telefonla arayarak gelişmelerden ayrıca haberdar etmiştir.

Genç meslektaşlarımızın bu zor günlerinde büyük destek veren uzmanlık derneklerimizin yöneticilerine ve raporları hazırlayan hocalarımıza bir kez de kamuoyu önünde teşekkürlerimizi sunarız.

Şimdi beklentimiz raporların ÖSYM tarafından da hızla değerlendirilmesi ve yerleştirmelerin bir an önce gerçekleştirilmesidir. Bu süreçte kurumla temasımız sürecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi